▶ Jak się pisze: sprzed czy z przed?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ?

Poprawna forma to: sprzed

Niepoprawnie: z przed to błąd ortograficzny

Read more