▶ Jak się pisze: ode mnie czy odemnie?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ?

Poprawna forma to: ode mnie

Niepoprawnie: odemnie to błąd ortograficzny

Read more