▶ Jak się pisze: włanczać czy włączać?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ?

Poprawny zapis to: włączać

Niepoprawnie: włanczać to błąd ortograficzny

Read more