▶ Jak się pisze: wachać czy wahać?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ?

Poprawna forma to: wahać
Niepoprawnie: wachać to błąd ortograficzny

Read more