▶ Jak się pisze: tą książkę czy tę książkę?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ?

Poprawny zapis to: tę książkę

Niepoprawnie: tą książkę (w bierniku) to błąd fleksyjny

Read more