▶ Jak się pisze: szapo ba czy chapeau bas?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ?

Poprawna forma to: chapeau bas
Nipoprawnie: szapo ba to błąd ortograficzny

Read more