▶ Jak się pisze: byłoby czy było by?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ?

Poprawna forma to: byłoby

Niepoprawnie: było by to błąd ortograficzny

Read more