▶ Jak się pisze: trwa czy trwa nadal?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ?

POPRAWNIE: trwa
NIEPOPRAWNIE: trwa nadal

Read more

▶ Jak się pisze: w dniu dzisiejszym czy dzisiaj?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ?

POPRAWNIE: dzisiaj / dziś
NIEPOPRAWNIE: w dniu dzisiejszym / dzień dzisiejszy

Read more