▶ Jak się pisze: aha czy acha?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ?

POPRAWNIE: aha
NIEPOPRAWNIE: acha

Read more