JAK POWINNO SIĘ PISAĆ?

POPRAWNIE: nie da

 

NIEPOPRAWNIE: nieda

DLACZEGO POWINNO SIĘ TAK PISAĆ?

DLACZEGO POWINNO SIĘ TAK PISAĆ?

Dać to np.: przekazać komuś rzecz, którą się posiada lub rozporządza albo dostarczyć coś, przysporzyć czegoś. Partykułę nie jako wykładnik zaprzeczenia piszemy rozdzielnie przed większością czasowników. Wyjątkami są czasowniki utworzone od rzeczowników z przedrostkowym nie, np. niepokoić (od: niepokój), niewolić (od: niewola), a także czasowniki niedomagaćniedowidziećnienawidzić [źródło: Słownik ortograficzny PWN].

W JAKICH KONTEKSTACH MOŻE WYSTĄPIĆ?

Istotnie, nic się tu nie da zrobić.

Jest granica, której przekroczyć po prostu się nie da.

Nic panu nie da żadna tabletka – odrzekł badający spokojnie.

Zresztą nie da się tego tak racjonalnie wytłumaczyć..

Nie da się o projekcie budowy autostrady rozmawiać tylko z kolegami w Polskiej Radzie Biznesu.

PODZIEL SIĘ WIEDZĄ!

 

 

Udostępniając ten wpis na swoim Facebooku lub Instagramie, dzielisz się wiedzą!

 

Dodaj komentarz