JAK POWINNO SIĘ PISAĆ?

POPRAWNIE: na kwarantannie / w kwarantannie

 

NIEPOPRAWNIE:

DLACZEGO POWINNO SIĘ TAK PISAĆ?

DLACZEGO POWINNO SIĘ TAK PISAĆ?

Kwarantanna to przymusowe, okresowe odosobnienie ludzi, zwierząt, towarów itp. przybyłych lub przywiezionych z miejsc dotkniętych jakąś epidemią. Piszemy „na kwarantannie”, mając na myśli sytuację przymusowego odosobnienia, i „w (jakiejś) kwarantannie” (w kwarantannie domowej, w cholerycznej kwarantannie), mając na myśli miejsce izolacji [źródło: Słownik ortograficzny PWN].

W JAKICH KONTEKSTACH MOŻE WYSTĄPIĆ?

W JAKICH KONTEKSTACH MOŻE WYSTĄPIĆ?

Przez ten miesiąc będziecie swymi jedynymi towarzyszami, bo w kwarantannie nie ma już nikogo innego.

W kwarantannie zamknięto 200 osób.

Wykryte przez skaner zagrożenia umieszczane są w kwarantannie, potem dany plik można usunąć z komputera, przywrócić lub dalej zatrzymać w kwarantannie.

Załoga statku przebywa na kwarantannie w Gdańskim porcie.

Pacjenci nie zostali jeszcze przyjęci i przebywali w schronisku na kwarantannie.

Zwiedzający będą mogli obejrzeć nowego mieszkańca ogrodu najwcześniej za miesiąc – do tego czasu kocur przebywa na kwarantannie w szpitalu Warszawskiego Zoo.

PODZIEL SIĘ WIEDZĄ!

 

 

Udostępniając ten wpis na swoim Facebooku lub Instagramie, dzielisz się wiedzą!

 

Dodaj komentarz