„Jak się pisze” to sekcja w której wyjaśniamy wątpliwości i pułapki językowe.

2020-05-13

Jak się pisze: znikąd czy z nikąd?

POPRAWNIE: znikąd NIEPOPRAWNIE: z nikąd „Znikąd” oznacza: „z żadnego miejsca, z żadnej strony, od nikogo”. Pisownię łączną mają dawne połączenia przyimkowe, które we współczesnej polszczyźnie są zrostami. […]
2020-05-12

Jak się pisze: tylny czy tylni?

POPRAWNIE: tylny NIEPOPRAWNIE: tylni
2020-05-11

Jak się pisze: wszechczasów czy wszech czasów?

POPRAWNIE: wszech czasów NIEPOPRAWNIE: wszechczasów
2020-05-08

Jak się pisze: karze czy każe?

POPRAWNIE: karze i każe NIEPOPRAWNIE: 
2020-05-07

Jak się pisze: kłąb czy kłęb?

POPRAWNIE: kłąb NIEPOPRAWNIE: kłęb
2020-05-06

Jak się pisze: kląć czy klnąć?

POPRAWNIE: kląć NIEPOPRAWNIE: klnąć
2020-05-05

Jak się pisze: mój czy muj?

POPRAWNIE: mój NIEPOPRAWNIE: muj W słowie „mój” zapisujemy „ó” (zgodnie z  zasadą historyczną). W innych formach następuje wymiana ó:o (np. moje). [źródło: Słownik ortograficzny PWN]. Przykłady poprawnego […]
2020-05-04

Jak się pisze: biometr czy biomet?

POPRAWNIE: biomet NIEPOPRAWNIE: biometr
2020-05-01

Jak się pisze: żądać czy rządać?

POPRAWNIE: żądać NIEPOPRAWNIE: rządać
DODAJ DO CHROME'A