„Jak się pisze” to sekcja w której wyjaśniamy wątpliwości i pułapki językowe.

2020-07-14

Jak się pisze: niewychowany czy nie wychowany?

POPRAWNIE: niewychowany NIEPOPRAWNIE: nie wychowany
2020-07-13

Jak się pisze: nietypowy czy nie typowy?

POPRAWNIE: nietypowy NIEPOPRAWNIE: nie typowy
2020-05-22

Jak się pisze: z resztą czy zresztą?

POPRAWNIE: z resztą i zresztą NIEPOPRAWNIE:
2020-05-21

Jak się pisze: tam tędy czy tamtędy?

POPRAWNIE: tamtędy NIEPOPRAWNIE: tam tędy „Tamtędy” to zaimek odnoszący się do miejsca stanowiącego trasę ruchu, postrzeganego jako dalsze (w przeciwieństwie do tędy), wskazanego w jakiś sposób przez […]
2020-05-20

Jak się pisze: nie ma czy niema?

POPRAWNIE: nie ma NIEPOPRAWNIE: niema Partykułę nie jako wykładnik zaprzeczenia piszemy rozdzielnie przed czasownikami. Chyba że chodzi nam o dziewczynę, która nie może mówić, wtedy nie jako wykładnik […]
2020-05-19

Jak się pisze: warto by czy wartoby?

POPRAWNIE: warto by NIEPOPRAWNIE: wartoby Cząstki bym, byś, by, byśmy, byście pisze się rozdzielnie po wyrazach o funkcji czasownikowej: można, niepodobna, trzeba, warto, wolno. [źródło: Słownik ortograficzny […]
2020-05-18

Jak się pisze: wolno by czy wolnoby?

POPRAWNIE: wolno by NIEPOPRAWNIE: wolnoby
2020-05-15

Jak się pisze: trzeba by czy trzebaby?

POPRAWNIE: trzeba by NIEPOPRAWNIE: trzebaby
2020-05-14

Jak się pisze: można by czy możnaby?

POPRAWNIE: można by NIEPOPRAWNIE: możnaby
DODAJ DO CHROME'A