„Jak się pisze” to sekcja w której wyjaśniamy wątpliwości i pułapki językowe.

2020-11-16

Jak się pisze: grzanka czy gżanka?

POPRAWNIE: grzanka NIEPOPRAWNIE: gżanka Wyraz „grzanka” piszemy w taki sposób, ponieważ „rz” występuje po: „p”, „b”, „k”, „g”, „t”, „d”, „ch”, „j”, „w”. [źródło: Słownik ortograficzny […]
2020-07-24

Jak się pisze: pęczek czy penczek?

POPRAWNIE: pęczek NIEPOPRAWNIE: penczek Literę „ę” zapisujemy w wyrazach rodzimych przed spółgłoskami: „c”, „ć”, „cz”, „dz”, „dż”, „dź”. Wyraz pochodzi od słowa „pąk”. [źródło: Słownik ortograficzny […]
2020-07-23

Jak się pisze: trochę czy troche?

POPRAWNIE: trochę NIEPOPRAWNIE: troche Wyraz „trochę” zapisujemy z „ę” na końcu. Błędny zapis powstaje z powodu wymowy. Bardzo często „ę” w wygłosie traci nosowość. [źródło: Słownik […]
2020-07-22

Jak się pisze: budka czy bódka?

POPRAWNIE: budka NIEPOPRAWNIE: bódka Wyraz ten zapisujemy z „u”. Słowo „budka” jest zdrobnieniem słowa „buda”. Jest prawdopodobnie zapożyczaniem ze średnio-wysoko-niemieckiego („büde” lub „buode” ). [źródło: Słownik ortograficzny […]
2020-07-21

Jak się pisze: niewyspany czy nie wyspany?

POPRAWNIE: niewyspany NIEPOPRAWNIE: nie wyspany
2020-07-20

Jak się pisze: ani się waż czy ani się wasz / ani się warz?

POPRAWNIE: ani się waż NIEPOPRAWNIE: ani się wasz / ani się warz Zwrot „waż się” to forma czasownika „ważyć się”, stąd „ż” na końcu. [źródło: Słownik […]
2020-07-17

Jak się pisze: niewiedza czy nie wiedza?

POPRAWNIE: niewiedza NIEPOPRAWNIE: nie wiedza Partykułę nie jako wykładnik zaprzeczenia piszemy łącznie z rzeczownikami. Wyjątkiem są wyraźne przeciwstawienia np. „Nie wiedza ale mądrość jest ważniejsza”.  [źródło: Słownik ortograficzny PWN]. […]
2020-07-16

Jak się pisze: nieważne czy nie ważne?

POPRAWNIE: nieważneNIEPOPRAWNIE: nie ważne może być błędem ortograficznym Poprawny zapis to „nieważne”, jeśli w zdaniu nie ma wyraźnego przeciwstawienia tego przymiotnika. Partykułę nie jako wykładnik zaprzeczenia piszemy […]
2020-07-15

Jak się pisze: niewygodny czy nie niewygodny?

POPRAWNIE: niewygodnyNIEPOPRAWNIE: nie wygodny Partykułę nie jako wykładnik zaprzeczenia piszemy łącznie z przymiotnikami. Wyjątkiem są wyraźne przeciwstawienia  [źródło: Słownik ortograficzny PWN]. Przykłady poprawnego użycia słowa „niewygodny” Proszę państwa, ten […]
DODAJ DO CHROME'A