„Jak się pisze” to sekcja w której wyjaśniamy wątpliwości i pułapki językowe.

2020-12-01

Jak się pisze: obostrzenia czy obostżenia?

POPRAWNIE: obostrzeniaNIEPOPRAWNIE: obostżenia Obostrzyć lub obostrzać to uczynić coś surowszym, bardziej rygorystycznym. „Obostrzenie” to przepis, zarządzenie wzmagające surowość jakichś praw, zakazów itp. Słowo zapisujemy przez „rz”, […]
2020-12-01

Jak się pisze: koronawirus czy koronowirus?

POPRAWNIE: koronawirus  NIEPOPRAWNIE: koronowirus „Koronawirus” to wirus z podrodziny Coronavirinae (kształt osłonki tego rodzaju wirusów, przypominającej koronę), powodujący infekcje układu oddechowego. Nazwa wywodzi się od łacińskiego […]
2020-11-30

Jak się pisze: bul czy ból?

POPRAWNIE: ból NIEPOPRAWNIE: bul Boleć to sprawiać ból fizyczny lub psychiczny. „Ból” natomiast to nieprzyjemne wrażenie zmysłowe lub jakieś zmartwienie, smutek. Ból piszemy przez „ó”, ponieważ wymienia […]
2020-11-30

Jak się pisze: bezobjawowy czy bez objawowy?

POPRAWNIE: bezobjawowyNIEPOPRAWNIE: bez objawowy Niektóre choroby mogą przebiegać bezobjawowo. „Bezobjawowy” to taki, który nie daje objawów. Oba człony zapisujemy razem, ponieważ słowo jest rzeczownikiem utworzonym od […]
2020-11-28

Jak się pisze: rozprzestrzeniać czy rozpszestrzeniać?

POPRAWNIE: rozprzestrzeniać NIEPOPRAWNIE: rozpszestrzeniać „Rozprzestrzeniać” to sprawiać, że coś obejmie swoim zasięgiem znaczną przestrzeń  lub czynić znanym. Połączenie „rz” piszemy po spółgłoskach: p, b, t, d, k, g, ch, j, w. Natomiast po p, t, k, ch połączenie rz wymawiamy bezdźwięcznie jako sz. […]
2020-11-28

Jak się pisze: rozprzestrzeniać czy rozprzestszeniać?

POPRAWNIE: rozprzestrzeniaćNIEPOPRAWNIE: rozprzestszeniać „Rozprzestrzeniać” to sprawiać, że coś obejmie swoim zasięgiem znaczną przestrzeń  lub czynić znanym. Połączenie „rz” piszemy po spółgłoskach: p, b, t, d, k, g, ch, j, w. Natomiast po p, t, k, ch połączenie rz wymawiamy bezdźwięcznie jako sz. […]
2020-11-27

Jak się pisze: rozprzestrzenić czy rozprzestszenić?

POPRAWNIE: rozprzestrzenićNIEPOPRAWNIE: rozprzestszenić „Rozprzestrzenić” to sprawić, że coś obejmie swoim zasięgiem znaczną przestrzeń  lub uczynić znanym. Połączenie „rz” piszemy po spółgłoskach: p, b, t, d, k, g, ch, j, w. Natomiast po p, t, k, ch połączenie rz wymawiamy bezdźwięcznie jako sz. […]
2020-11-27

Jak się pisze: rozprzestrzenić czy rozpszestrzenić?

POPRAWNIE: rozprzestrzenić NIEPOPRAWNIE: rozpszestrzenić „Rozprzestrzenić” to sprawić, że coś obejmie swoim zasięgiem znaczną przestrzeń  lub uczynić znanym. Połączenie „rz” piszemy po spółgłoskach: p, b, t, d, k, g, ch, j, w. Natomiast po p, t, k, ch połączenie rz wymawiamy […]
2020-11-26

Jak się pisze: wróżba czy wrórzba?

POPRAWNIE: wróżbaNIEPOPRAWNIE: wrórzba „Wróżba” to przepowiednia odczytywana z układu kart, linii na dłoni itp. Może być czynnością przepowiadania przyszłości wraz z towarzyszącymi jej obrzędami lub zjawiskiem […]
DODAJ DO CHROME'A