„Jak się pisze” to sekcja w której wyjaśniamy wątpliwości i pułapki językowe.

2018-10-16

▶ Jak się pisze: tą komórkę czy tę komórkę?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ? POPRAWNIE: tę komórkę NIEPOPRAWNIE: tą komórkę
2018-10-15

Jak się pisze: tą książkę czy tę książkę?

POPRAWNIE: tę książkę NIEPOPRAWNIE: tą książkę (w bierniku) Forma poprawna w bierniku to „tę książkę”. Zaimek żeński TA w bierniku liczby pojedynczej powinien brzmieć: tę. Forma tą dopuszczalna […]
2018-10-14

▶ Jak się pisze: swetr czy sweter?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ? POPRAWNIE: sweter NIEPOPRAWNIE: swetr
2018-10-13

▶ Jak się pisze: sprzed czy z przed?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ? Poprawna forma to: sprzed Niepoprawnie: z przed to błąd ortograficzny
2018-10-12

Jak się pisze: włanczać czy włączać?

POPRAWNIE: włączać NIEPOPRAWNIE: włanczać Forma poprawna to „włączać”. Niepoprawna forma włanczać (którą coraz częściej spotykamy i w piśmie, i w mowie) najprawdopodobniej wynika z chęci podkreślenia różnicy […]
2018-10-11

▶ Jak się pisze: umię czy umiem?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ? POPRAWNIE: umiem NIEPOPRAWNIE: umię
2018-10-10

Jak się pisze: wziąść czy wziąć?

Poprawna forma to: wziąć Niepoprawnie: wziąść to błąd ortograficzny Poprawna forma to „wziąć„. Popularna niepoprawna forma wziąść tworzona jest najprawdopodobniej przez analogię do pisowni bezokoliczników typu: iść, wieść, kraść. […]
2018-10-09

Jak się pisze: na pewno czy napewno?

Poprawna forma to: na pewno Niepoprawnie: napewno Wyrażenie „na pewno” zapisujemy oddzielnie. Zwrot ten jest wyrażeniem przyimkowym, które zgodnie z zasadą zapisujemy rozdzielnie, bez względu na ich […]
2018-10-02

Jak się pisze: spowrotem czy z powrotem?

POPRAWNIE: z powrotem NIEPOPRAWNIE: spowrotem Poprawna forma to „z powrotem”. Zasada określa, że wyrażenia przyimkowe zapisujemy rozdzielnie, bez względu na ich znaczenie. Czym jest „wyrażenie przyimkowe”? To połączenie przyimka […]
DODAJ DO CHROME'A