„Jak się pisze” to sekcja w której wyjaśniamy wątpliwości i pułapki językowe.

2021-08-18

Jak się pisze: od razu czy odrazu?

POPRAWNIE: od razu NIEPOPRAWNIE: odrazu   „Od razu” oznacza bardzo szybko, natychmiast. To nieodmienna i niepodlegająca stopniowaniu fraza przysłówkowa, której jedyną poprawną formą jest zapis rozłączny. […]
2021-08-17

Jak się pisze: rzadko czy żadko?

POPRAWNIE: rzadko NIEPOPRAWNIE: żadko „Rzadko” można definiować na trzy sposoby: «w dużej odległości lub odstępach od siebie»«w dużych odstępach czasu lub w niewielu przypadkach»«wyraz towarzyszący zaimkom […]
2021-01-08

Jak się pisze: przed tym czy przet tym?

POPRAWNIE: przed tym NIEPOPRAWNIE: przet tym
2021-01-07

Jak się pisze: dowiesz się czy dowierz się?

POPRAWNIE: dowiesz się NIEPOPRAWNIE: dowierz się
2021-01-06

Jak się pisze: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy wielka orkiestra świątecznej pomocy?

POPRAWNIE: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy NIEPOPRAWNIE: wielka orkiestra świątecznej pomocy
2021-01-05

Jak się pisze: niezawsze czy nie zawsze?

POPRAWNIE: nie zawsze NIEPOPRAWNIE: niezawsze
2021-01-04

Jak się pisze: niemożliwe czy nie możliwe?

POPRAWNIE: niemożliwe NIEPOPRAWNIE: nie możliwe „Niemożliwe” piszemy łącznie, gdyż partykułę „nie” jako wykładnik zaprzeczenia z przymiotnikami piszemy łącznie. Niemożliwe to zwrot wyrażający przekonanie, że to, o […]
2020-12-02

Jak się pisze: na kwarantannie czy w kwarantannie?

POPRAWNIE: na kwarantannie / w kwarantannie NIEPOPRAWNIE:
2020-12-02

Jak się pisze: zakażenie czy zakarzenie?

POPRAWNIE: zakażenie  NIEPOPRAWNIE: zakarzenie „Zakażenie” to proces chorobowy wywołany przez drobnoustroje chorobotwórcze. Literę ż piszemy, gdy wymienia się na [ź], (zi) np.: zakażenie – zakazić [źródło: […]
DODAJ DO CHROME'A