▶ Jak się pisze: z resztą czy zresztą?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ?

POPRAWNIE: z resztą i zresztą

NIEPOPRAWNIE: Read more

▶ Jak się pisze: tam tędy czy tamtędy?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ?

POPRAWNIE: tamtędy

NIEPOPRAWNIE: tam tędy Read more

▶ Jak się pisze: nie ma czy niema?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ?

POPRAWNIE: nie ma

NIEPOPRAWNIE: niema Read more

▶ Jak się pisze: warto by czy wartoby?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ?

POPRAWNIE:warto by

NIEPOPRAWNIE: wartoby Read more

▶ Jak się pisze: wolno by czy wolnoby?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ?

POPRAWNIE: wolno by

NIEPOPRAWNIE: wolnoby Read more

▶ Jak się pisze: trzeba by czy trzebaby?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ?

POPRAWNIE: trzeba by

NIEPOPRAWNIE: trzebaby Read more

▶ Jak się pisze: można by czy możnaby?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ?

POPRAWNIE: można by

NIEPOPRAWNIE: możnaby Read more

▶ Jak się pisze: znikąd czy z nikąd?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ?

POPRAWNIE: znikąd

NIEPOPRAWNIE: z nikąd Read more

▶ Jak się pisze: tylny czy tylni?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ?

POPRAWNIE: tylny

NIEPOPRAWNIE: tylni Read more

▶ Jak się pisze: wszechczasów czy wszech czasów?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ?

POPRAWNIE: wszech czasów

NIEPOPRAWNIE: wszechczasów Read more