„Jak się pisze” to sekcja w której wyjaśniamy wątpliwości i pułapki językowe.

2019-10-20

▶ Jak się pisze: wbród czy w bród?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ? POPRAWNIE: w bródNIEPOPRAWNIE: wbród
2019-10-20

▶ Jak się pisze: do cna czy docna?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ? POPRAWNIE: do cnaNIEPOPRAWNIE: docna
2019-10-19

Jak się pisze: a nuż czy a nóż?

POPRAWNIE: a nużNIEPOPRAWNIE: a nóż Partykuła nuż brzmi podobnie jak rzeczownik nóż, stąd mogą pojawiać się wątpliwości odnośnie pisowni. [źródło: Słownik ortograficzny PWN]. Przykłady poprawnego użycia […]
2019-10-19

▶ Jak się pisze: groźba czy grośba?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ? POPRAWNIE: groźbaNIEPOPRAWNIE: grośba
2019-10-18

▶ Jak się pisze: zaledwie czy za ledwie?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ? POPRAWNIE: zaledwieNIEPOPRAWNIE: za ledwie
2019-10-17

Jak się pisze: wzioł czy wziął?

POPRAWNIE: wziąłNIEPOPRAWNIE: wzioł Poprawna forma to „wziął”. W formach czasu przeszłego samogłoski ą i ę występujące przed literami l, ł tracą rezonans nosowy. Wymawiamy je jako […]
2019-10-16

▶ Jak się pisze: trwa czy trwa nadal?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ? POPRAWNIE: trwaNIEPOPRAWNIE: trwa nadal
2019-10-15

▶ Jak się pisze: po za tym czy poza tym?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ? Poprawny zapis to: poza tymNiepoprawnie: po za tym to błąd ortograficzny
2019-10-14

Jak się pisze: nie dobry czy niedobry?

POPRAWNIE: niedobryNIEPOPRAWNIE: nie dobry Poprawna forma to „niedobry”. Z przymiotnikami cząstkę nie piszemy zasadniczo łącznie. Wyjątkiem są wyraźne przeciwstawienia np. nie dobry, ale najlepszy. [źródło: Słownik […]
DODAJ DO CHROME'A