„Jak się pisze” to sekcja w której wyjaśniamy wątpliwości i pułapki językowe.

2019-10-25

Jak się pisze: napoi czy napoji?

POPRAWNIE: napoiNIEPOPRAWNIE: napoji Po literze oznaczającej samogłoskę – zgodnie z wymową – piszemy j, ale trzeba pamiętać, że bez względu na wymowę po samogłosce nie piszemy […]
2019-10-25

Jak się pisze: do siego roku czy dosiego roku!

POPRAWNIE: Do siego roku!NIEPOPRAWNIE: Dosiego roku! Każdy element tego zwrotu powinniśmy zapisać oddzielnie. W tym zwrocie występuje staropolski zaimek „si”, którego ślad odnajdziemy w polszczyźnie współczesnej […]
2019-10-24

Jak się pisze: potrochu czy po trochu?

POPRAWNIE: po trochuNIEPOPRAWNIE: potrochu Wyrażenia przyimkowe to połączenia przyimków z rzeczownikami lub przysłówkami, liczebnikami i zaimkami. Zasadniczo pisze się je rozdzielnie bez względu na ich znaczenie […]
2019-10-24

Jak się pisze: nie do widzieć czy niedowidzieć?

POPRAWNIE: niedowidziećNIEPOPRAWNIE: nie do widzieć Partykułę nie jako wykładnik zaprzeczenia piszemy rozdzielnie z czasownikami. Istnieje jednak kilka wyjątków: niedowidzieć („słabo widzieć”), niedomagać („chorować”), niedosłyszeć („słabo słyszeć”). […]
2019-10-23

Jak się pisze: niedowidzieć czy nie dowidzieć?

POPRAWNIE: niedowidziećNIEPOPRAWNIE: nie dowidzieć Partykułę nie jako wykładnik zaprzeczenia piszemy rozdzielnie z czasownikami. Istnieje jednak kilka wyjątków: niedowidzieć („słabo widzieć”), niedomagać („chorować”), niedosłyszeć („słabo słyszeć”).  [źródło: […]
2019-10-23

Jak się pisze: naskos czy na skos?

POPRAWNIE: na skosNIEPOPRAWNIE: naskos Wyrażenia przyimkowe to połączenia przyimków z rzeczownikami lub przysłówkami, liczebnikami i zaimkami. Zasadniczo pisze się je rozdzielnie bez względu na ich znaczenie […]
2019-10-22

Jak się pisze: naopak czy na opak?

POPRAWNIE: na opakNIEPOPRAWNIE: naopak Wyrażenia przyimkowe to połączenia przyimków z rzeczownikami lub przysłówkami, liczebnikami i zaimkami. Zasadniczo pisze się je rozdzielnie bez względu na ich znaczenie […]
2019-10-21

Jak się pisze: do prawdy czy doprawdy?

POPRAWNIE: doprawdyNIEPOPRAWNIE: do prawdy Pisownię łączną mają dawne połączenia przyimkowe, które we współczesnej polszczyźnie są zrostami, dlatego „doprawdy” zapiszmy łącznie. Uwaga! Należy zwrócić uwagę na różnice […]
2019-10-21

▶ Jak się pisze: świerzy czy świeży?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ? POPRAWNIE: świeżyNIEPOPRAWNIE: świerzy
DODAJ DO CHROME'A