„Jak się pisze” to sekcja w której wyjaśniamy wątpliwości i pułapki językowe.

2019-12-10

Jak się pisze: w ów czas czy wówczas?

POPRAWNIE: wówczas NIEPOPRAWNIE: w ów czas Pisownię łączną mają dawne połączenia przyimkowe, które we współczesnej polszczyźnie są zrostami, czyli  takie połączenia wyrazowe, których części składowe zatraciły […]
2019-12-08

Jak się pisze: w kółko czy wkółko?

POPRAWNIE: w kółko NIEPOPRAWNIE: wkółko Wyrażenia przyimkowe to połączenia przyimków z rzeczownikami lub przysłówkami, liczebnikami i zaimkami. Zasadniczo pisze się je rozdzielnie bez względu na ich […]
2019-12-08

Jak się pisze: wgórę czy w górę?

POPRAWNIE: w górę NIEPOPRAWNIE: wgórę Wyrażenia przyimkowe to połączenia przyimków z rzeczownikami lub przysłówkami, liczebnikami i zaimkami. Zasadniczo pisze się je rozdzielnie bez względu na ich […]
2019-12-07

Jak się pisze: przede mną czy przedemną?

POPRAWNIE: przede mną NIEPOPRAWNIE: przedemną Wyrażenia przyimkowe to połączenia przyimków z rzeczownikami lub przysłówkami, liczebnikami i zaimkami. Zasadniczo pisze się je rozdzielnie bez względu na ich […]
2019-12-06

Jak się pisze: pomarańcza czy pomarańcz?

POPRAWNIE: pomarańcza NIEPOPRAWNIE: pomarańcz Jeżeli mamy na myśli owoc, to powinniśmy pisać „ta pomarańcza” Gdyby chodziło o kolor pomarańczowy, to normą jest rodzaj męski: „ten pomarańcz” . [źródło: Słownik […]
2019-12-05

Jak się pisze: po kolei czy pokolei?

POPRAWNIE: po kolei NIEPOPRAWNIE: pokolei Wyrażenia przyimkowe to połączenia przyimków z rzeczownikami lub przysłówkami, liczebnikami i zaimkami. Zasadniczo pisze się je rozdzielnie bez względu na ich […]
2019-12-04

Jak się pisze: nie lada czy nielada?

POPRAWNIE: nie lada NIEPOPRAWNIE: nielada Partykułę nie jako wykładnik zaprzeczenia piszemy rozdzielnie przed partykułami byle, lada. [źródło: Słownik ortograficzny PWN]. Przykłady poprawnego użycia zwrotu „nie lada” Czekała […]
2019-12-03

Jak się pisze: nie byle czy niebyle?

POPRAWNIE: nie byleNIEPOPRAWNIE: niebyle
2019-12-02

Jak się pisze: na przód czy naprzód?

POPRAWNIE: na przód NIEPOPRAWNIE: naprzód Wyrażenia przyimkowe to połączenia przyimków z rzeczownikami lub przysłówkami, liczebnikami i zaimkami. Zasadniczo pisze się je rozdzielnie bez względu na ich […]
DODAJ DO CHROME'A