„Jak się pisze” to sekcja w której wyjaśniamy wątpliwości i pułapki językowe.

2019-12-19

Jak się pisze: w okamgnieniu czy w oka mgnieniu?

POPRAWNIE: w okamgnieniu NIEPOPRAWNIE: w oka mgnieniu Wyrażenia przyimkowe to połączenia przyimków z rzeczownikami lub przysłówkami, liczebnikami i zaimkami. Zasadniczo pisze się je rozdzielnie bez względu […]
2019-12-18

Jak się pisze: prostrzy czy prostszy?

POPRAWNIE: prostszy NIEPOPRAWNIE: prostrzy Z reguły piszemy „rz” po spółgłoskach, ale w formach stopnia wyższego i najwyższego przymiotników tworzymy za pomocą przyrostka „-szy”.  [źródło: Słownik ortograficzny PWN]. […]
2019-12-17

Jak się pisze: po prawdzie czy poprawdzie?

POPRAWNIE: po prawdzie NIEPOPRAWNIE: poprawdzie Wyrażenia przyimkowe to połączenia przyimków z rzeczownikami lub przysłówkami, liczebnikami i zaimkami. Zasadniczo pisze się je rozdzielnie bez względu na ich znaczenie […]
2019-12-16

Jak się pisze: natenczas czy na tenczas?

POPRAWNIE: na ten czas / natenczasNIEPOPRAWNIE: na tenczas Wyrażenie „na ten czas” i „natenczas” piszemy łącznie lub rozłącznie, zależy co oznacza. „Natenczas” (w znaczeniu „wtedy”) zapisujemy […]
2019-12-15

Jak się pisze: znaleść czy znaleźć?

POPRAWNIE: znaleźć NIEPOPRAWNIE: znaleść W polskiej ortografii obowiązują cztery główne zasady. Gdybyśmy stosowali tylko fonetyczną wtedy zapisalibyśmy *„znaleść”, ponieważ na końcu wyrazu (w wygłosie), słyszymy zamiast […]
2019-12-14

Jak się pisze: przybierzeli czy przybieżeli?

POPRAWNIE: przybieżeli NIEPOPRAWNIE: przybierzeli „Przybieżeli” piszemy przez „ż”, ponieważ w formach pokrewnych wymienia się na „g”, np. „biegać”. [źródło: Słownik ortograficzny PWN]. Przykłady poprawnego użycia słowa […]
2019-12-14

Jak się pisze: pasteże czy pasterze?

POPRAWNIE: pasterze NIEPOPRAWNIE: pasteże „Pasterze” piszemy przez „rz”, ponieważ następuje wymiana głoskowa rz – r, np. „pasterz” – „pastorał” . „Rz” występuje w zakończeniach: –erz, –arz: fałszerz, harcerz, kołnierz, pasterz, brukarz, dekarz, instruktarz (= książka […]
2019-12-12

Jak się pisze: lulaj że czy lulajże?

POPRAWNIE: lulajże NIEPOPRAWNIE: lulaj że Pisownia partykuł –że, –ż, –ć jest łączna: lulajże, bodajże, chodźże, wracajże, tenże, tamże, chodźmyż, wracajmyż, czemuż, gdzież, jakaż, kiedyż, któż, pókiż, boć, ponoć, toć. [źródło: Słownik ortograficzny PWN]. Przykłady poprawnego użycia słowa „lulajże” Zaśpiewaliśmy wspólnie, na przeszło tysiąc głosów, […]
2019-12-11

Jak się pisze: w śród czy wśród?

POPRAWNIE: wśród NIEPOPRAWNIE: w śród Słowo „wśród” jest przyimkiem i nie należy go rozbijać na mniejsze części. [źródło: Słownik ortograficzny PWN]. Przykłady poprawnego użycia słowa „wśród” Z […]
DODAJ DO CHROME'A