„Jak się pisze” to sekcja w której wyjaśniamy wątpliwości i pułapki językowe.

2019-12-26

Jak się pisze: Sylwester czy sylwester?

POPRAWNIE: Sylwester / sylwester Sylwester to imię męskie. Imiona zapisujemy wielką literą. Kiedy mamy na myśli hucznie obchodzony dzień, tuż przed Nowym Rokiem, to zapisujemy go […]
2019-12-26

Jak się pisze: wystszał czy wystrzał?

POPRAWNIE: wystrzał NIEPOPRAWNIE:  wystszał
2019-12-25

Jak się pisze: wybuh czy wybuch?

POPRAWNIE: wybuch NIEPOPRAWNIE:  wybuh Słowo „wybuch” zapisujemy przez „ch”, ponieważ dwuznak „ch” występuje na końcu wyrazu. [źródło: Słownik ortograficzny PWN]. Przykłady poprawnego użycia słowa „wybuch” Wybuch rewolucji […]
2019-12-24

Jak się pisze: północ czy pułnoc?

POPRAWNIE: północ NIEPOPRAWNIE: pułnoc Słowo „północ” zapisujemy przez „ó”. W innych formach słowa pół następuje wymiana na „o”, np. „połowa”. Północ znaczy tyle co „połowa nocy”.  […]
2019-12-23

Jak się pisze: sztucznych ogni czy sztucznych ogniów?

POPRAWNIE: sztucznych ogni NIEPOPRAWNIE: sztucznych ogniów Powinniśmy używać formy „ogni”, forma ogniów współcześnie jest archaizmem. [źródło: Słownik ortograficzny PWN]. Przykłady poprawnego użycia zwrotu „sztucznych ogni” W huku […]
2019-12-22

Jak się pisze: Karnawał czy karnawał?

POPRAWNIE: karnawał NIEPOPRAWNIE: Karnawał Małą literą piszemy nazwy okresów kalendarzowych (chyba, że nazwa rozpoczyna zdanie): kwartał, półrocze, rok, półwiecze, wiek; adwent, karnawał, post. [źródło: Słownik ortograficzny PWN]. Przykłady poprawnego użycia słowa „karnawał” Przyszedł […]
2019-12-21

Jak się pisze: fajerwerek czy w fajerwerków?

POPRAWNIE: fajerwerków NIEPOPRAWNIE: fajerwerek Poprawną formą liczby mnogiej jest forma fajerwerków. Słowo zapożyczyliśmy z języka niemieckiego „das Feuerwerk”. [źródło: Słownik ortograficzny PWN]. Przykłady poprawnego użycia słowa „fajerwerków” […]
2019-12-20

Jak się pisze: Brazylii czy w Brazyli?

POPRAWNIE: Brazylii NIEPOPRAWNIE: Brazyli Należy pamiętać, że jeśli -ia występuje mianowniku po t, d, r, l, k, g, ch (czyli w wyrazach zapożyczonych), to w dopełniaczu piszemy –ii. [źródło: Słownik ortograficzny PWN]. Przykłady poprawnego […]
2019-12-20

Jak się pisze: wtenczas czy w tenczas?

POPRAWNIE: wtenczas / w ten czas NIEPOPRAWNIE: w tenczas Wyrażenie „w ten czas” i „wtenczas” piszemy łącznie lub rozłącznie, zależy co oznacza. „Wtenczas” (w znaczeniu „wówczas”) […]
DODAJ DO CHROME'A