„Jak się pisze” to sekcja w której wyjaśniamy wątpliwości i pułapki językowe.

2021-08-31

Jak się pisze: apropo czy à propos?

POPRAWNIE: à propos NIEPOPRAWNIE: apropo À propos [wym. a propo] «wyrażenie wprowadzające temat wypowiedzi». Pisownię tłumaczy bezpośrednie pochodzenie tego zwrotu z języka francuskiego. [źródło: Słownik ortograficzny […]
2021-08-30

Jak się pisze: humor czy chumor?

POPRAWNIE: humor NIEPOPRAWNIE: chumor Pisownię wyrazu „humor” należy zapamiętać. Jej uzasadnieniem jest jedynie pochodzenie – wyraz humor zapożyczono z łaciny i języka niemieckiego. [źródło: Słownik ortograficzny […]
2021-08-27

Jak się pisze: niechciałbym czy nie chciałbym?

POPRAWNIE: nie chciałbym NIEPOPRAWNIE: niechciałbym Nie z czasownikami zapisujemy rozłącznie, zatem jedyną dopuszczalną formą zapisu wyrażenia „nie chciałbym” jest ta rozdzielna. [źródło: Słownik ortograficzny PWN]. Przykłady […]
2021-08-26

Jak się pisze: ziemi czy ziemii?

POPRAWNIE: ziemi NIEPOPRAWNIE: ziemii „Ziemia” to wyraz rodzimy. Rzeczowniki, które należą do tej grupy wyrazów i są zakończone w mianowniku liczby pojedynczej na „-ia”, zapisujemy w […]
2021-08-25

Jak się pisze: poprostu czy po prostu?

POPRAWNIE: po prostu NIEPOPRAWNIE: poprostu „Po prostu” to wyrażenie przyimkowe, czyli połączenie przyimków z rzeczownikami lub przysłówkami, liczebnikami i zaimkami. Wyrażenia przyimkowe piszemy rozdzielnie. [źródło: Słownik ortograficzny […]
2021-08-24

Jak się pisze: nie dobrze czy niedobrze?

POPRAWNIE: niedobrze NIEPOPRAWNIE: nie dobrze Poprawna pisownia to niedobrze. Partykułę nie, która stanowi zaprzeczenie lub wyraża dezaprobatę, z przysłówkami zapisujemy z łącznie. Wyraz „Niedobrze” oznacza: „nie tak […]
2021-08-23

Jak się pisze: ponadto czy ponad to?

POPRAWNIE: ponadto, ponad to NIEPOPRAWNIE: Obie formy – „ponadto” i „ponad to” – są poprawne. Ich użycie zależy jednak od okoliczności.„Ponadto” pisane łącznie to partykuła nawiązująca […]
2021-08-20

Jak się pisze: przeze mnie czy przezemnie?

POPRAWNIE: przeze mnie NIEPOPRAWNIE: przezemnie   „Przeze mnie” to wyrażenie przyimkowe, czyli połączenie przyimka z rzeczownikiem, przysłówkiem, liczebnikiem lub – jak w tym przypadku – zaimkiem. Takie […]
2021-08-19

Jak się pisze: niewiem czy nie wiem?

POPRAWNIE: nie wiem  NIEPOPRAWNIE: niewiem „Nie wiem” wyraża brak wiedzy, pojęcia na jakiś temat, niezrozumienie czegoś. Jedyną dopuszczalną formą tego zwrotu jest zapis rozłączny. Popiera to […]
DODAJ DO CHROME'A