„Jak się pisze” to sekcja w której wyjaśniamy wątpliwości i pułapki językowe.

2021-01-08

▶ Jak się pisze: przed tym czy przet tym?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ? POPRAWNA FORMA: przed tym NIEPOPRAWNIE: przet tym
2021-01-07

▶ Jak się pisze: dowiesz się czy dowierz się?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ? POPRAWNIE: dowiesz się NIEPOPRAWNIE: dowierz się
2021-01-06

▶ Jak się pisze: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy wielka orkiestra świątecznej pomocy?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ? POPRAWNIE: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy NIEPOPRAWNIE: wielka orkiestra świątecznej pomocy
2021-01-05

▶ Jak się pisze: niezawsze czy nie zawsze?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ? POPRAWNIE: nie zawsze   NIEPOPRAWNIE: niezawsze
2021-01-04

Jak się pisze: niemożliwe czy nie możliwe?

POPRAWNIE: niemożliwe NIEPOPRAWNIE: nie możliwe Niemożliwe piszemy łącznie, gdyż partykułę „nie” jako wykładnik zaprzeczenia z przymiotnikami piszemy łącznie. Niemożliwe to zwrot wyrażający przekonanie, że to, o […]
2020-12-02

▶ Jak się pisze: na kwarantannie czy w kwarantannie?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ? POPRAWNIE: na kwarantannie / w kwarantannie   NIEPOPRAWNIE:
2020-12-02

▶ Jak się pisze: zakażenie czy zakarzenie?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ? POPRAWNIE: zakażenie   NIEPOPRAWNIE: zakarzenie
2020-12-01

▶ Jak się pisze: obostrzenia czy obostżenia?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ? POPRAWNIE: obostrzenia   NIEPOPRAWNIE: obostżenia
2020-12-01

▶ Jak się pisze: koronawirus czy koronowirus?

JAK POWINNO SIĘ PISAĆ? POPRAWNIE: koronawirus   NIEPOPRAWNIE: koronowirus
DODAJ DO CHROME'A